Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Một số thuật ngữ trong Typography

Trong ngành thiết kế đồ họa, Typography giữ vài trò rất quan trọng. Cùng Lebrand tìm hiểu những thuật ngữ cơ bản xung quanh thế giới thiết kế Typography.

Ngày nay, Typography tồn tại như một lĩnh vực thiết kế nhỏ trong thế giới đồ họa. Typography đóng vai trò quan trọng vào hầu hết thiết kế in ấn, thiết kế web hay thiết kế cho thương hiệu. Thiết kế Typography gắn với những thuật ngữ cơ bản mà ngay cả một người không chuyên cũng nên biết.

>> Xem thêm: Top ý tưởng thiết kế typography sáng tạo tháng 3

Baseline

Baseline là một đường kẻ tưởng tượng nó là đường thẳng nối các phần chân chữ định hình trên một dòng kẻ và bất kì một chữ nào cũng nằm trên một đường gốc. Baseline hường được sử dụng để đo khoảng cách theo chiều dọc và giúp nhà thiết kế đưa ra quyết định về khoảng cách.

Một số thuật ngữ trong Typography

Stem

Stem là một nét dọc thẳng lên trên để tạo ra các chữ cái như L hoặc F. Kết nối các thân với chi tiết bằng cách sử dụng một chi tiết chéo, như chữ H.

Một số thuật ngữ trong Typography

Ascender và Descender

Ascender là phần của con chữ nằm ở trên đường mean line, nó có ở trong các bộ chữ như h,l,k,… Descent line là điểm nối các điểm thấp nhất mà các chữ có thể tạo ra trên một dòng,có ở bộ chữ p,g,y,…

>> Xem thêm: Tăng cảm hứng thiết kế với những mẫu typography độc đáo

Một số thuật ngữ trong Typography

X-Height

X-Height là đường gióng biểu thị chiều cao của chữ thường(ngoại trừ các ký tự có phần đầu chữ (ascenders) và phần đuôi chữ (descenders) như h,k,p,y ..). X-height còn được biết như dường gióng ngang đỉnh và xác định chiều cao của chữ x.

Một số thuật ngữ trong Typography

Chữ thường và viết hoa

Chữ viết hoa là chữ in hoa, chữ thường là chữ cái nhỏ hơn. Việc sử dụng chữ hoa cho tên, địa điểm, dùng chữ thường cho các cài đặt thông thường và dễ đọc hơn.

Một số thuật ngữ trong Typography

Trên đây là một số khái niệm cơ bản khi nói đến Typography. Ngoài những thuật ngữ này chúng ta vẫn còn rất nhiều khái niệm khi nói đến kiểu chữ và nghệ thuật chữ, thế nhưng đây là những kiến thức cơ bản nhất mà dù là một người không chuyên cũng nên biết.

Ảnh: designervn.net

Bài viết khác