Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Herb Lubalin: Typographer

Lời từ nhà xuất bản: “Herlubalin không cho mình là một người làm typo giỏi. Ông còn nói ‘Tôi thật kinh khủng vì đã không đi theo quy tắc’. Cuốn sách này đã chứng minh điều ngược lại.

Trên mọi tác phẩm được giới thiệu đều chứng tỏ khả năng thiên tài về chữ của Lubalin (logos, bố cục, chữ và mặt chữ), và đưa ông lên vị trí hàng đầu về sáng tạo chữ trong thế kỷ 20.

Xin giới thiệu một vài tác phẩm trong cuốn sách Herb Lubalin: Typographer. Sách có 208 trang và được bán với giá £29.50.

herb-lubalin-typographer

herb-lubalin-typographer-2

herb-lubalin-typographer-3

herb-lubalin-typographer-4

herb-lubalin-typographer-5

herb-lubalin-typographer-6

herb-lubalin-typographer-7 herb-lubalin-typographer-8

Theo: IDesign

Bài viết khác