Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Các thành phần cấu tạo các giai đoạn trong nhận diện thương hiệu

Bạn có biết các giai đoạn trong nhận diện thương hiệu bao gồm những thành phần cấu tạo nào không? Bài viết này sẽ bật mí cho bạn đấy.

Việc nắm rõ các thành phần cấu tạo các giai đoạn trong nhận diện thương hiệu sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và biết đâu là yếu tố quan trọng trong việc hình thành hệ thống nhận dạng thương hiệu.

Định vị hình ảnh thương hiệu

Định vị hình ảnh thương hiệu là giai đoạn đầu tiên trong nhận diện thương hiệu. Trong định vị thương hiệu, bạn cần phân tích doanh nghiệp, phân tích thị trường, định vị phân khúc thị trường, lựa chọn phân khúc, thiết lập tiêu chí định vị và tuyên bố định vị thương hiệu.

Ở giai đoạn này có một sai lầm mà nhiều thương hiệu Việt vẫn mắc phải. Đó là phân tích thị trường trước khi phân tích doanh nghiệp. Thật sự, bạn cần làm ngược lại là phân tích tiềm lực của doanh nghiệp mình trước, sau đó đối chiếu với thị trường để thấy cơ hội phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

Các thành phần cấu tạo các giai đoạn trong nhận diện thương hiệu

Bản vẽ mô phỏng hình ảnh thương hiệu

Đây là nền tảng của quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu. Để tạo nên bản vẽ này, bạn sẽ cần xác định:

  • Nền tảng thương hiệu, bao gồm: tầm nhìn thương hiệu, sứ mệnh, mục tiêu, lợi ích, và kiến trúc thương hiệu.
  • Bản sắc thương hiệu, bao gồm: đặc tính thương hiệu, nhân cách thương hiệu, đạo đức và văn hóa thương hiệu.

Thiết kế dấu hiện nhận biết thương hiệu

Đây là công việc của Lebrand đang thực hiện – thiết kế dấu hiện nhận diện thương hiệu. Dấu hiện nhận diện thương hiệu bao gồm: logo, âm hiệu, avatar logo, mùi vị hiệu, xúc giác hiệu, quy định hướng dẫn sử dụng hình ảnh nhận dạng thương hiệu.

Thiết kế truyền thông thương hiệu

Giai đoạn này cần sự phối hợp mật thiết giữa đội ngũ marketing thương hiệu và đội ngũ thiết kế hình ảnh nhận diện thương hiệu. Các công việc thiết kế sẽ gắn liền với mỗi giai đoạn phát triển nhận diện thương hiệu. Cụ thể bao gồm những thiết kế:

  • Thiết kế bao bì sản phẩm: bao bì chứa sản phẩm, bao bì quảng cáo thương hiệu, bao bì vận chuyển và bao bì bán hàng.
  • Thiết kế truyền thông P.O.S.M: thiết kế trưng bày sản phẩm, thiết kế thương hiệu tại điểm bán, thiết kế hỗ trợ thông tin bán hàng, thiết kế hỗ trợ kế toán bán hàng.
  • Thiết kế truyền thông chiêu thị: quảng cáo truyền hình, quảng cáo tạp chí/ báo, thiết kế quảng cáo internet, quảng cáo outdoor, quảng cáo qua sự kiện.

Các thành phần cấu tạo các giai đoạn trong nhận diện thương hiệu

Vị trí của nhận diện thương hiệu trong hoạt động doanh nghiệp

Nhận diện thương hiệu đóng vai trò quan trọng vào việc gia tăng giá trị và hoạt động chiêu thị của thương hiệu.

Công nghệ gia tăng giá trị thương hiệu

Bằng việc thiết lập mô phỏng hình dáng thương hiệu, nhân cách hóa thương hiệu và hữu hình hóa thương hiệu, người tiêu dùng có thể cảm nhận thương hiệu qua các giác quan: nhìn, nghe, sờ, ngửi. Và quan trọng hơn hết là giúp xây dựng tình cảm giữa người tiêu dùng với thương hiệu. Từ đó giúp gia tăng giá trị thương hiệu hơn là chỉ ở giá trị tinh thần, vô hình.

Hoạt động chiêu thị

Nhận diện thương hiệu còn dùng để kích thích thị trường khi doanh nghiệp muốn thâm nhập hay mở rộng thị trường. Nhận diện thương hiệu gắn liền với hoạt động chiêu thị của thương hiệu , truyền tải thông điệp thương hiệu, thỏa mãn mục đích nhận biết thương hiệu, tạo cảm xúc tình cảm thương hiệu hay kích thích người tiêu dùng mua sắm.

Quan hệ giữa nhận diện thương hiệu với từng giai đoạn marketing

Các thành phần cấu tạo các giai đoạn trong nhận diện thương hiệu

Ảnh: Internet

Bài viết khác