Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Bạn có chắc mình đã hiểu đúng về nhận diện thương hiệu chưa?

Nhận diện thương hiệu là gì? Nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào đóng vai trò quan trọng trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu?

Nhận diện thương hiệu là gì?

Nhận diện thương hiệu là quá trình nỗ lực của nhà quản lý thương hiệu khi muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu thật đẹp trong tâm trí người tiêu dùng của họ. Từ hình tượng thật đẹp này, người tiêu dùng mới nảy sinh tình cảm với thương hiệu. Tình cảm này sẽ chuyển đổi hành vi, giúp người dùng tiêu trở thành khách hàng của thương hiệu khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của thương hiệu.

Bạn có chắc mình đã hiểu đúng về nhận diện thương hiệu chưa?

Hình ảnh thương hiệu là gì? Hình ảnh thương hiệu là chất liệu ban đầu của quá trình xây dựng nhận diện của một thương hiệu. Hình ảnh thương hiệu là tất cả nội dung thông tin mà thương hiệu muốn truyền tại đến người tiêu dùng. Những nội dung này có thể là hình ảnh, âm thanh, mùi vị…. Tất cả chúng sẽ tác động đến nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu.

Nhận diện thương hiệu bao gồm những gì?

Có thể bạn không biết rằng trong chuỗi quá trình xây dựng nhận diện một thương hiệu, còn có nhiều thuật ngữ khác không kém phần quan trọng. Đó là những thành tố tạo nên nhận diện thương hiệu.

Bạn có chắc mình đã hiểu đúng về nhận diện thương hiệu chưa?

Hệ thống nhận diện thương hiệu – Brand Idenlity System

Hình ảnh nhận diện thương hiệu được xây dựng bởi một hệ thống có thứ tự như một quy trình bao gồm từ nghiên cứu thị trường cho đến nhượng quyền và bảo vệ hình ảnh thương hiệu. Để xây dựng được hệ thống này, thương hiệu phải được tạo dựng và truyền thông thành một hệ thống với những chuẩn mực riêng. Từ đó, thương hiệu sẽ được người tiêu dùng nhận thức dễ dàng, đồng nhất và đúng với hình tượng ban đầu mong muốn.

>> Xem thêm: Bộ nhận diện thương hiệu “Từ trạm không gian vũ trụ”

Hệ thống nhận diện doanh nghiệp – Corporation Idenlity Program

Hệ thống nhận diện doanh nghiệp được thể hiện dưới dạng một “cẩm nang nhận diện thương hiệu”. Cẩm nang này thể hiện đầy đủ giá trị cốt lỗi của thương hiệu, bản vẽ mô phòng hình ảnh thương hiệu, thiết kế dấu hiện nhận diện thương hiệu cơ bản, quy định hướng dẩn sử dụng thương hiệu. Và cuốn cẩm nang này không bao gồm phần thiết kế truyền thông thương hiệu.

Bạn có chắc mình đã hiểu đúng về nhận diện thương hiệu chưa?

Bản vẽ mô hình nhận dạng thương hiệu – Brand Idenlity Model Drawings

Đây là bản phác thảo miêu tả hình ảnh thương hiệu sẽ xuất hiện trên thị trường và trong tâm trí người tiêu dùng. Bản vẽ này thể hiện chi tiết chi tiết các giá trị cốt lõi thương hiệu, bao gồm: tầm nhìn, sứ mệnh, cam kết thương hiệu. Ngoài ra, nhân cách hóa thương hiệu: tính cách, phong cách và cá tính thương hiệu. Ngoài ra, bản phác thảo mô hình nhận diện thương hiệu còn có Văn hóa thương hiệu, bao gồm văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, bản sắc thương hiệu. Bạn có thể hiểu bản vẽ mô hình nhận diện thương hiệu là kết quả của quá trình định vị hình ảnh thương hiệu. Và bản vẽ này là kim chỉ nam cho thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.

Truyền thông hình ảnh thương hiệu – Brand Idenlity Commucation

Truyền thông hình ảnh thương hiệu là quá trình sử dụng các công cụ truyền thông để truyền tải hình ảnh thương hiệu đã được thiết kế đến người tiêu dùng. Đây gần như là giai đoạn quan trọng nhất trong chuỗi quá trình nhận diện thương hiệu. Yếu tố quan trọng nhất là hiệu quả. Trong khi đó hiệu quả được đo bằng tỉ lệ ngân sách chi ra với lượt khách hàng tiếp cận và tỉ số chênh lệch hình ảnh thương hiệu trong thiết kế và trong tâm trí người tiêu dùng.

Bạn có chắc mình đã hiểu đúng về nhận diện thương hiệu chưa?

Bảo vệ hình ảnh thương hiệu – Brand Idenlity Protechting

Yếu tố cơ bản của bảo vệ hình ảnh thương hiệu là hệ thống những quy định về hướng dẫn sử dụng hình ảnh thương hiệu. Bảo vệ hình ảnh thương hiệu còn là quá trình kiểm tra, đo lường sức khỏe thương hiệu, giám sát đối thủ cạnh tranh và thu thập thông tin khách hàng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Điều này đảm bảo doanh nghiệp có thể kịp thời phát hiện và xử lý khủng hoảng thương hiệu.

Ảnh: Internet

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM