Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - P1

Thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm là một phần quan trọng trong chiến lược marketing sản phẩm. Rất nhiều doanh nghiệp dành một ngân sách không nhỏ cho công tác thiết kế bao bì sản phẩm.

Việc thiết kế bao bì sản phẩm cung cấp đầy đủ các thông tin một cách ngắn gọn nhất và đầy đủ nhất, hấp dẫn nhất thì là hoàn toàn cũng không hề đơn giản. Vì thế đòi hỏi các doanh nghiệp cần tìm những nhà thiết kế chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm thì sản phẩm của doanh nghiệp mình mới thực sự làm hài lòng khách hàng.Lebrand xin giới thiệu các mẫu thiết kế bao bì dưới đây cho thấy xu hướng mà nhiều ngành công nghiệp khác nhau đang tập trung thiết kế bao bì của họ trong nhiều năm tới.

1. MAD Beer

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp

2. Toscatti

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp

3. Maki-san

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp

4. Kallo

Kallo 58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp

5. Bassetts Liquorice Allsorts

Bassetts Liquorice Allsorts 58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp

6. Sagmeister & Walsh

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp

7. Karamelleriet

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp

8. SVBSCRIPTION

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - SVBSCRIPTION

9. Spine Vodka

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Spine Vodka

10. Water in a box

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Water in a box

11. Helvetica Beer

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Helvetica Beer

12. Görtz shoes

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Görtz shoes

13. Meat gift wrap

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Meat gift wrap

14. Festina Watches

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Festina Watches

15. Chandon

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Chandon

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Chandon

16. Thelma’s

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Thelma's

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Thelma's

17. Nike Air

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Nike Air
58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Nike Air

18. Nail packaging

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Nail packaging

19. McDonald’s Fries

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - McDonald's Fries

20. Phantom Cigar

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Phantom Cigar

21. Onuma Honey

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Onuma Honey

22. Half Acre beer

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Half Acre beer

23. Kombucha Dog

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Kombucha Dog

24. Cervecería Sagrada

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Cervecería Sagrada

25. Gruia

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Gruia

26. Forbes & Lewis

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Forbes & Lewis

27. Morrisons

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Morrisons

28. Stranger & Stranger Spirit No. 13

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Stranger & Stranger Spirit No. 13

29. Face Cups

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Face Cups

30. Smirnoff Caipiroska peelable bottle

58 mẫu thiết kế bao bì tuyệt đẹp - Smirnoff Caipiroska peelable bottle
Theo: Creative Bloq

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM