Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

10 logo tương phản hình ảnh thương hiệu

Nhìn vào những thay đổi thiết kế logo này, bạn có nhìn thấy chính THƯƠNG HIỆU đó tượng trưng cho sản phẩm không?

Những thiết kế logo này hiển nhiên đòi hỏi nhiều màu sắc khác nhau, từ tương phản ánh sáng đến nhiều sắc thái của một màu duy nhất.

Một ý tưởng tuyệt vời của Marco Schembri.

10 logo tương phản hình ảnh thương hiệu

10 logo tương phản hình ảnh thương hiệu

10 logo tương phản hình ảnh thương hiệu

10 logo tương phản hình ảnh thương hiệu

10 logo tương phản hình ảnh thương hiệu

10 logo tương phản hình ảnh thương hiệu

10 logo tương phản hình ảnh thương hiệu

10 logo tương phản hình ảnh thương hiệu

logo tương phản hình ảnh thương hiệu

logo tương phản hình ảnh thương hiệu

Nguồn: RGB

Bài viết khác