Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Nếu bạn đang thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm thì những font chữ dưới đây sẽ góp phần tăng sức hút cho mẫu thiết kế quảng cáo của chiến dịch đấy.

>> Xem thêm: Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo giáng sinh

Lebrand sưu tầm và chọn những phông chữ miễn phí tốt nhất cho thiết kế bao bì, quảng cáo,… Giáng sinh và mùa Lễ cuối năm này. Gồm bốn loại chính: script thanh lịch, serifs, sans serifs và phông chữ viết tay được biến tấu độc đáo. Những font chữ này sẽ phát huy hết sức hút của bản thiết kế khi phù hợp với chủ đề và thông điệp mùa lễ cuối năm của bạn.

Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Glass AntiquaTop font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Jacques Francois

Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Medula One

Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Playfair Display

Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Yeseva One

Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Pinyon Script

Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Navidad

Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Mountains of Christmas

Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Santa’s Sleigh

Top font chữ đẹp cho thiết kế quảng cáo dịp lễ cuối năm

Antrokas

Khám phá thêm những thông tin hữu ích về thiết kế hình ảnh thương hiệu, thiết kế quảng cáo sản phẩm, truyền thông thương hiệu tại www.lebrand.vn.

Ảnh: designervn

Bài viết khác