Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu

Bao bì là phương tiện thể hiện sản phẩm, trưng bày về kiểu dáng, mẫu mã, phẩm chất và tính sáng tạo… có thể xem bao bì là bộ phận của sản phẩm hoàn chỉnh.

Mỗi ngày chúng ta có thể bắt gặp nhiều thứ vốn quan trong những lại không được xem là một đối tượng của thiết kế branding. Bao bì là một trong số đó, nhiều người sẽ nói rằng thiết kế của nó không quan trọng lắm. Tuy nhiên, các nhà thiết kế, những nhà quảng cáo và người trong ngành đều biết rằng bao bì rất quan trọng.

Theo các nhà sản xuất, bao bì được xem là phương tiện thể hiện sản phẩm, là “cái ưu việt nhất” để trưng bày về kiểu dáng, mẫu mã, nó là phương tiện thông báo tốt nhất về phẩm chất và tính sáng tạo… Bạn có thể xem bao bì là bộ phận hợp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Ở đây, các nhà sản xuất nhấn mạnh vai trò thể hiện của bao bì đối với sản phẩm của họ: “Không có bao bì hàng hoá, sản phẩm sẽ không được nhận biết cụ thể và chi tiết. Đặc biệt trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng cơ bản của sản phẩm phải được xã hội thừa nhận, sản phẩm phải được cọ xát trên thị trường và phải được trở thành sản phẩm thực sự tức là phải được tiêu dùng.” Để làm được điều này, các nhà thiết kế cần phải:

  • Làm cho thiết kế bao bì nhanh chóng thiết lập kết nối với đối tượng mục tiêu.
  • Theo kịp với quy luật hài hòa và phân cấp hình ảnh để làm cho các chi tiết chính tạo sự chú ý nhất.
  • Tìm ra giải pháp cho việc đóng gói cả tính tiện dụng và tính thẩm mỹ.
  • Kết hợp vẻ đẹp và thông tin một cách rõ ràng cho người mua.
  • Giữ sự nhất quán với chiến lược chung và chiến lược quảng bá nếu nó tồn tại bên cạnh chiếc lược bao bì.

Bạn có thể tham khảo và kiểm chứng những yêu cầu trên thông qua các sản phẩm thiết kế bao bì nổi tiếng thế giới, đặc biệt là các nước Chau Âu. Hoặc gần hơn là những ý tưởng thiết kế bao bì sản phẩm đậm chất Châu Âu dưới đây. Chúng không chỉ độc đáo mà còn rất thông minh, rất sáng tạo nữa.

Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu Tìm cảm hứng qua những ý tưởng thiết kế bao bì đậm chất Châu Âu

Ảnh: designervn

Bài viết khác