Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Quy trình tạo Design System thương hiệu trên phương tiện truyền thông xã hội

Design System hay thiết kế hệ thống đang rất cần thiết. Thương hiệu chú trọng Design System từ năm 2019, đặc biệt trên phương tiện truyền thông xã hội.

Vì sao cần thiết kế hệ thống? Bạn có biết bố cục bài đăng Instagram Story sẽ không phù hợp dùng chia sẻ trên Facebook không? Bạn cần thiết kế hệ thống vì trong kỷ nguyên số hiện nay, bạn sẽ cần tạo ra một sản phẩm hoạt động hiệu quả trên các bố cục khác nhau.

Quy trình tạo Design System thương hiệu trên phương tiện truyền thông xã hội

Việc tạo nên Design System đồng nghĩa với việc nhất quan trọng thiết kế thương hiệu nhằm tạo nên trải nghiệm người dùng dễ dàng hơn. Việc tạo nên thiết kế hệ thống cho phương tiện xã hội có thể giúp điều chỉnh nội dung trên nền tảng xã hội khi xét đến màu sắc. typeface, bố cục cùng các yếu tố khác. Sự đồng nhất của các yếu tố sẽ góp phần tạo nên hiệu quả ngôn ngữ thiết kế cho thương hiệu. Vậy bạn đã biết cách bắt đầu với Design System chưa? Chúng ta có các bước cơ bản như sau nhé.

Bước 1 – Xem hiện tại mình có gì nào

Đầu tiên, hãy xem xét đội ngũ làm việc đã có những thông tin gì về thương hiệu của bạn. Nếu chưa nhiều hoặc không có thì bạn sẽ phải cần dành thời gian để cung cấp thông tin, định hướng cách thức nhìn nhận thương hiệu cho nhóm thiết kế đấy.

Quy trình tạo Design System thương hiệu trên phương tiện truyền thông xã hội

Bước 2 – Bạn hoạt trên kênh nào?

Thương hiệu của bạn chủ yếu tương tác với khách hàng thông qua kênh nào? Mạng xã hội như Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, bài đăng chia sẻ như trích dẫn, ảnh, hồ sơ khách hàng, artwork, video, infographic, hay hình ảnh cho các kênh? Ngoài ra, mục tiêu tạo nên Design System của bạn có phải là quảng bá một bài đăng về bài blog hay nhằm để bán sản phẩm? Hãy cung cấp thông tin về những điều này cho nhóm thiết kế càng chi tiết càng tốt nhé.

Bước 3 – Thiết kế

Đây là phần công việc của nhóm thiết kế hệ thống. Họ sẽ làm việc với màu sắc, phông chữ, bốc cục… để tạo nên cáo nhìn nhất quán cho nhiều nền tảng phương tiện xã hội khác nhau. Thao tác thiết kế này có thể được thực hiện thủ công hoặc sử dụng công cụ như Photoshop, Sketch, Figma để tạo ra các bản mẫu giúp quá trình tạo sản phẩm được đơn giản nhất.

Quy trình tạo Design System thương hiệu trên phương tiện truyền thông xã hội

Bước 4 – Kiểm tra các yếu tố

Ở bước này nhóm thiết kế sẽ trình bày cho thương hiệu cách thức sử dụng hệ thống thiết kế phương tiện xã hội mới. Việc của bạn là kiểm tra, theo dõi và ghi chú lại các điểm còn mơ hồ. Sau đó xử lý các vấn đề đó cùng nhóm thiết kế.

Bước 5 – Đánh giá và lặp lại

Bạn có thể lên lịch trước vài tuần để gặp gỡ nhóm thiết kế cho phương tiện xã hội để hiểu thêm về các góc cạnh khác, phương thức hiệu quả hơn để thu hút cộng động trên nền tảng xã hội. Có vấn đề nào cần giải quyết không, có cần thay đổi yếu tố thiết kế nào không.

Quy trình tạo Design System thương hiệu trên phương tiện truyền thông xã hội

Hệ thống thiết kế phương tiện xã hội ngày nay được xem là một phần tiếng nói thương hiệu. Nó tạo ra diện mạo và tính chất nhất quán của các kênh xã hội, từ đó giúp bạn củng cố lòng trung thành từ người theo dõi, giúp người dùng nhanh chóng nhận ra thương hiệu của bạn khi hoạt động trên các phương tiện xã hội.

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM