Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Quản trị thương hiệu là gì?

Để tạo được vị thế, mỗi doanh nghiệp cần là một thương hiệu uy tín. Vì vậy mà quản trị  tốt thương hiệu rất cầ thiết, vậy quản trị thương hiệu là gì?

Khái niệm quản trị thương hiệu

Quản trị thương hiệu là một trong quá trình xây dựng thương hiệu, tạo độ tin cậy cho khách hàng. Quản trị thương hiệu cũng có thể hiểu là sự duy trì vị thế của thương hiệu trong thị trường. Một thương hiệu có thể nổi tiếng trong thời gian này nhưng cũng có thể không còn được tin tưởng trong những thời gian sau. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần duy trì, bảo dưỡng thương hiệu của mình để không làm mất đi niềm tin từ phía khách hàng. Quản trị thương hiệu chính là như vậy. Quá trình quản trị thương hiệu diễn ra liên tục bởi ngày nay, xã hội ngày một phát triển, các sản phẩm ngày càng đa dạng, thị trường tăng cao độ cạnh tranh. Quản trị thương hiệu sẽ giúp thương hiệu trở nên ổn định, không làm mất đi giá trị của chúng dù phải thay đổi môi trường kinh doanh.

Quản trị thương hiệu là gì

Ảnh: the Pathfinder

Quản trị thương hiệu công ty

Xây dựng nên một thương hiệu đòi hỏi rất nhiều công sức, đầu tư qua nhiều năm. Nhưng khi có thương hiệu rồi, việc quản trị thương hiệu (brand management) cũng đòi hỏi không kém công sức và tài lực. Tại nhiều doanh nghiệp, nhận thức về quản trị thương hiệu chỉ dừng ở việc định vị, xác định cấu trúc thương hiệu và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.

Trong khi đó, tại các tập đoàn lớn trên thế giới, thương hiệu được xác định là một tài sản vô hình đóng góp một phần gia tăng đáng kể trong tổng giá trị của doanh nghiệp, là một lợi thế cạnh tranh mang tính sống còn của doanh nghiệp, do vậy việc quản trị thương hiệu được xác định là một việc hệ trọng thuộc phạm vi trách nhiệm của cấp lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp. Tại những doanh nghiệp này, người ta đầu tư rất thích đáng cho việc chăm sóc, gìn giữ khối tài sản vô hình và lợi thế cạnh tranh này.

Các mô hình cơ bản trong việc quản trị thương hiệu

Dưới đây là những mô hình cơ bản trong quản trị thương hiệu được các doanh nghiệp vận dụng. Dĩ nhiên sẽ không có một công thức chung nào cả, cũng không có thước đo chính xác rằng mô hình nào hiệu quả nhất. Tùy vào cách vận dụng của mỗi thương hiệu sẽ mang đến những kết quả khác nhau. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp vận dụng nhiều mô hình cùng lúc nhằm hướng đến những nhóm đối tượng và mục tiêu khác nhau.

Quản trị thương hiệu là gì

Ảnh: Marketing Box

  • Mô hình Kéo và Đẩy
  • Mô hình Chiến lược P3 & P4
  • Mô hình N.I.P
  • Mô hình Chiến lược 7P
  • Mô hình Định vị Đa Sản Phẩm
  • Mô hình Phẫu Hình ảnh Thương hiệu
  • Mô hình Brand Audit – Đánh giá Thương hiệu
  • Mô hình Tư duy Marketing
  • Mô hình Song hành Innovation
  • Mô hình Thương hiệu Chuỗi Sản phẩm

Ở nhiều doanh nghiệp, nhận thức về việc quản trị thương hiệu vẫn chưa được chú trọng đầu tư. Trong khí đó, xã hội, thị trường ngày càng có nhiều cạnh tranh, thách thức. Chính vì vậy, hiểu biết về quá trình quản trị thương hiệu sẽ giúp công ty tạo được vị thế cho mình trên thị trường.

Theo Branddance.vn

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM