Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

Cảm hứng từ bộ branding “Cà phê con Leche”

“Cà phê con Leche” là một dự án thú vị về văn hóa, cà phê và ẩm thực. Dự án độc đáo này vừa tung ra hình ảnh bộ branding hết sức ấn tượng đậm hơi thở Việt Nam. Dự án được thực hiện bởi Heathe Lynn, được đánh giá rất cao về tính sáng tạo và độ thu hút người nhìn. Hãy cùng Lebrand tìm cảm hứng qua bộ thiết kế này nhé.

Cảm hứng từ bộ branding “Cà phê con Leche” Cảm hứng từ bộ branding “Cà phê con Leche” Cảm hứng từ bộ branding “Cà phê con Leche” Cảm hứng từ bộ branding “Cà phê con Leche” Cảm hứng từ bộ branding “Cà phê con Leche” Cảm hứng từ bộ branding “Cà phê con Leche” Cảm hứng từ bộ branding “Cà phê con Leche”

Ảnh: http://rgb.vn

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM