Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

Theo báo cáo thường niên của hãng tư vấn thương hiệu hàng đầu InterBrand năm 2014, Apple, Google, Coca-Cola có giá trị lớn nhất thế giới, lần lượt là 118,9, 107,4 và 81,6 tỷ USD.

1. Apple

 • Giá trị thương hiệu: 118,9 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 1
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +21%
20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

2. Google

 • Giá trị thương hiệu: 107,4 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 2
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%
Google 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

3. Coco-Cola

 • Giá trị thương hiệu: 81,6 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 3
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%
Cocacola20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

4. IBM

 • Giá trị thương hiệu: 72,2 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 4
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%
IMG 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

5. Microsoft

 • Giá trị thương hiệu: 61,2 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 5
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%
Microsoft 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

6. General Electric

 • Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 6
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -3%
General Electric 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

7. Samsung

 • Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 8
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%
Samsung 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

8. Toyota

 • Giá trị thương hiệu: 45,4 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 10
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +20%
Toyota 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

9. McDonald’s

 • Giá trị thương hiệu: 42,3 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 7
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +1%
McDonald's 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

10. Mercedes-Benz

 • Giá trị thương hiệu: 34,3 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 11
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +9%
Mercedes-Benz 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

11. BMW

 • Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 12
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +7%
BMW 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

12. Intel

 • Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 9
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%
Intel 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

13. Disney

 • Giá trị thương hiệu: 32,2 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 14
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +14%
Disney 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

14. Cisco

 • Giá trị thương hiệu: 30,9 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 13
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +6%
Cisco 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

15. Amazon

 • Giá trị thương hiệu: 29,5 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 19
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +25%
Oracle 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

16. Oracle

 • Giá trị thương hiệu: 25,9 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 18
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +8%
Oracle 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

17. HP

 • Giá trị thương hiệu: 23,8 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 15
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%
HP 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

18. Gillette

 • Giá trị thương hiệu: 22,8 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 16
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%
Gillette 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

19. Louis Vuitton

 • Giá trị thương hiệu: 22,5 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 17
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%
Louis Vuitton 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

20. Honda

 • Giá trị thương hiệu: 21,7 tỷ USD
 • Xếp hạng năm 2013: 20
 • Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +17%
Honda Vuitton 20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

Hoài Thu – Zing

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM