Background

The Blog

Tên thương hiệu có nên viết tắt?

Tên thương hiệu có nên viết tắt?

Khi làn sóng về những cái tên ngắn ngọn, dễ nhớ lan truyền trong giới quản trị, đó cũng là lúc giới marketing chứng kiến một làn sóng hàng loạt các doanh nghiệp viết tắt...

Xem thêm

Address

53 Nguyen Cuu Van Str., W.17
Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam