Background

The Blog

Dạy nhân viên cách yêu thương hiệu

Dạy nhân viên cách yêu thương hiệu

Không ai có thể bảo vệ một công ty tốt hơn nhân viên của chính công ty đó. Để biến nhân viên trở thành những người bảo vệ danh tiếng hiệu quả, công ty phải tạo ra một môi trường văn hóa có thể hỗ trợ và khuyến khích họ.

Xem thêm
5 sai lầm cần tránh trong xây dựng thương hiệu

5 sai lầm cần tránh trong xây dựng thương hiệu

Thương hiệu của một công ty hoặc sản phẩm được xây dựng từ những nỗ lực không ngừng từ ban lãnh đạo và nhân viên. Thế nhưng, chỉ cần một sai sót cũng đủ để những công sức ấy tan thành mây khói.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM