Background

The Blog

Phân biệt logo và nhận diện thương hiệu doanh nghiệp

Phân biệt logo và nhận diện thương hiệu doanh nghiệp

Logo không phải là thương hiệu mà cũng chẳng phải là nhận diện thương hiệu. Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu hay xây dựng thương hiệu đều có vai trò khác nhau, tuy nhiên chúng luôn tồn tại cùng nhau để tạo ra chân dung của thương hiệu.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM