Background

The Blog

Start-up ngày ấy và bây giờ

Start-up ngày ấy và bây giờ

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) đang ở giai đoạn “cốc nước thứ 3″. Mọi việc họ làm đều phải chuẩn từ khâu đầu tiên – chiến lược thương hiệu – bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Đức Sơn, Richard Moore Associates và Sage Academy

Xem thêm
Thương hiệu Start-up – cái nết cảm ơn cái đẹp

Thương hiệu Start-up – cái nết cảm ơn cái đẹp

Đối với việc xây dựng thương hiệu ngày nay cái nết không hề thoái và cái đẹp cũng chẳng có ý định lên ngôi một mình. Cả hai đều cần cho nhau. Cái đẹp giúp khách hàng biết mà đến với thương hiệu. Còn cái nết giúp khách hàng ở lại với thương hiệu.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM