Background

The Blog

Đã đến lúc nói về Social Intranet

Đã đến lúc nói về Social Intranet

Năm 2014, Việt Nam chào đón người dùng thứ 20 triệu tham gia các mạng xã hội thuộc hệ thống Social Media. Điều này khẳng định, social media đã và đang trở thành một hoạt động...

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM