Background

The Blog

Mẹo quản lý thời gian hiệu quả cho người sáng tạo

Mẹo quản lý thời gian hiệu quả cho người sáng tạo

Mọi người thường nói rằng 24 giờ là không đủ để làm mọi thứ họ cần. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể thêm vài giờ nữa trong ngày. Những gì chúng ta thực sự có thể làm là sử dụng thời gian đúng cách. Ngày nay việc sử dụng thời gian quan trọng hơn bao giờ hết. Quản lý thời gian giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM