Background

The Blog

Độ dài phù hợp cho nội dung Website

Độ dài phù hợp cho nội dung Website

Người ta nói nhiều đến việc giữ cho nội dung Web luôn ngắn gọn, vì ngày nay người dùng chỉ “scan – lướt” mà thôi. Lời khuyên này có phải lúc nào cũng đúng?

Xem thêm

Address

53 Nguyen Cuu Van Str., W.17
Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam