Background

The Blog

Giấy cảm ứng có thể số hóa hình vẽ tay hiển thị trên máy tính

Giấy cảm ứng có thể số hóa hình vẽ tay hiển thị trên máy tính

Bạn đã bao giờ nghĩ có một loại giấy viết kết nối với máy tính? Có thật đấy, một loại giấy có thể số hóa những gì bạn vẽ để hiển thị trên màn hình máy tính ngay lập tức, gần như cùng lúc với cử động tay của bạn. Đây là loại giấy phù hợp cho nhà thiết kế thích phát họa trên giấy thay vì máy tính hay bảng vẽ.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM