Background

The Blog

7 nguyên tắc trong Học thuyết Gestalt

7 nguyên tắc trong Học thuyết Gestalt

Trong Học thuyết Gestalt gồm 7 nguyên tắc thường được nhắc đến và ứng dụng vào thiết kế thương hiệu. Hãy cùng Lebrand tìm hiểu cụ thể 7 nguyên tắc này.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM