Background

The Blog

Lịch sử và tương lai của nghề thiết kế logo

Lịch sử và tương lai của nghề thiết kế logo

Chúng ta đã nghe qua rất nhiều về thương hiệu, logo và ý nghĩa của chúng trong thế giới hiện đại. Mỗi ngày chúng ta thấy rất nhiều những thương hiệu cùng những logo được thiết kế đầy sáng tạo của chúng.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM