Background

The Blog

Một thương hiệu song hành cùng lịch sử

Một thương hiệu song hành cùng lịch sử

Chai nước tương MAGGI trong căn bếp gia đình Việt ngày nay tưởng chừng đơn giản chỉ có vậy, nhưng thực chất đằng sau đó là cả một câu chuyện về lịch sử, câu chuyện về thương hiệu...

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM