Background

The Blog

Google đã thiết kế lại logo mới của mình như thế nào?

Google đã thiết kế lại logo mới của mình như thế nào?

Google mới đây đã đổi mới logo của mình. Trông thì nó có vẻ đơn giản nhưng thực chất đây là thành quả đến từ hàng trăm giờ làm việc căng thẳng của đội ngũ thiết kế ở Google.... Mục tiêu của họ là tạo ra một thứ vừa tinh tế, vừa đơn giản...

Xem thêm

Address

53 Nguyen Cuu Van Str., W.17
Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam