Background

The Blog

Mười lời khuyên trong lĩnh vực thiết kế logo

Mười lời khuyên trong lĩnh vực thiết kế logo

Thiết kế logo - Tôi đã học được từ một vài sai lầm trong thời gian của tôi như là một nhà thiết kế, và để tiết kiệm bạn làm tương tự như vậy, ở đây là 10 lời khuyên biểu tượng tôi nhặt.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM