Background

The Blog

Quá trình tiến hóa của thiết kế logo trên thế giới

Quá trình tiến hóa của thiết kế logo trên thế giới

Những thiết kế logo đầu tiên được phát minh ra bởi các thương gia vào thời đại của nữ hoàng Victoria, điển hình là thương gia John Cadbury. Màu đỏ vào thời điểm này được xem là màu cực thịnh trong thiết kế logo như Coca Cola, Bass…

Xem thêm

Address

53 Nguyen Cuu Van Str., W.17
Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam