Background

The Blog

Một số thuật ngữ trong Typography

Một số thuật ngữ trong Typography

Trong ngành thiết kế đồ họa, Typography giữ vài trò rất quan trọng. Cùng Lebrand tìm hiểu những thuật ngữ cơ bản xung quanh thế giới thiết kế Typography.

Xem thêm
4 lý do typography ảnh hưởng tới thiết kế thương hiệu

4 lý do typography ảnh hưởng tới thiết kế thương hiệu

Các kiểu chữ được cân nhắc cẩn thận để lực chọn ra kiểu chữ có thể ảnh hưởng về cách mọi người cảm nhận được một thương hiệu. Cách con người tiếp xúc rộng rãi với phương tiện truyền thông đã thay đổi đáng kể cách thức tiếp cận của họ

Xem thêm

Address

53 Nguyen Cuu Van Str., W.17
Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam