Background

The Blog

Mở thị trường quốc tế: Bài học từ Ikea

Mở thị trường quốc tế: Bài học từ Ikea

Ikea là tập đoàn sản xuất nội thất lớn nhất Thụy Điển. Năm 2014, doanh số bán hàng của Ikea đạt 28,7 tỷ Euro. Đến năm 2015, tập đoàn Ikea sở hữu 318 cửa hàng chính thức và gần 50 cửa hàng đã nhượng quyền thương hiệu.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM