Background

The Blog

Xây dựng thương hiệu bằng hashtag

Xây dựng thương hiệu bằng hashtag

Chỉ bằng việc đưa một ý tưởng hay một hashtag lên thế giới ảo thì chưa đủ. Bạn cần có quyết tâm biến nó thành sự thật, và có kế hoạch cụ thể để phục vụ việc thực thi. Đây là điều mà Starbucks....

Xem thêm

Address

53 Nguyen Cuu Van Str., W.17
Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam