Background

The Blog

Đơn giản mà độc đáo

Đơn giản mà độc đáo

Trong thế giới thương hiệu, Tupperware độc đáo hơn tất cả những thương hiệu khác ở chỗ sản phẩm mang tên thương hiệu rất đơn giản và hầu như không hề thay đổi gì kể từ khi ra đời...

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM