Background

The Blog

Doanh nghiệp nhỏ có làm thương hiệu không?

Doanh nghiệp nhỏ có làm thương hiệu không?

Doanh nghiệp không đủ năng lực xây dựng chiến lược thương hiệu, doanh nghiệp thấy thương hiệu là một phạm trù rất trìu tượng? Muôn vàn rào cản khiến doanh nghiệp không biết và không thể xây dựng thương hiệu

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM