Background

The Blog

Xác lập thước đo của thương hiệu

Xác lập thước đo của thương hiệu

Đến năm 2020, thương hiệu sẽ là yếu tố tạo giá trị hàng đầu trong mối quan tâm của các doanh nghiệp. Thương hiệu là chất xúc tác tạo nên lãnh đạo tốt hơn, giúp ban giám đốc củng cố tầm nhìn chung.

Xem thêm
Thương hiệu nhân sự, định vị để khác biệt

Thương hiệu nhân sự, định vị để khác biệt

Xây dựng thương hiệu nhân sự cũng trở thành chiến lược quan trọng cho các doanh nghiệp trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt trong bối cảnh khan hiếm nguồn nhân lực như hiện nay.

Xem thêm
9 chiến lược Định vị Thương hiệu

9 chiến lược Định vị Thương hiệu

Định vị thương hiệu (Brand Positioning) là việc tạo ra vị thế riêng biệt của thương hiệu trong môi trường cạnh tranh để bảo đảm rằng mỗi người tiêu dùng trong thị trường mục tiêu có thể phân biệt...

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM