Background

The Blog

Có tý danh tiếng, bán ngay lấy tiền

Có tý danh tiếng, bán ngay lấy tiền

Làn sóng bán các thương hiệu Việt nổi tiếng đang lan rộng. Việc này giúp doanh nhân thu về hàng nghìn tỷ đồng nhưng cũng đồng nghĩa với thương hiệu mất đi và nhường sân chơi cho ông chủ nước ngoài.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM