Background

The Blog

Ba cú hích mới của Startup Coffee

Ba cú hích mới của Startup Coffee

Thiết kế hình ảnh tương tự như gã khổng lồ Starbucks của Mỹ, sau một năm rưỡi phát triển Startup đang “trượt” khỏi vai Starbucks để chuẩn bị cho mình những cú hích mới.

Xem thêm

Address

53 Nguyen Cuu Van Str., W.17
Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam