Background

The Blog

Khi nào Việt Nam sẽ có một thương hiệu biểu tượng văn hoá?

Khi nào Việt Nam sẽ có một thương hiệu biểu tượng văn hoá?

Thương hiệu mang tính biểu tượng văn hoá không đơn thuần dựa vào lợi thế cạnh tranh nội tại để trở nên một hiện tượng xã hội. Ngược lại, các thương hiệu này qua công cụ truyền thông để đề cập và giải quyết một vấn đề căn tính của xã hội trong một thời kì xác định

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM